Wyrabiasz nr PKK

Co to jest nr PKK?

Kandydat na kierowcę powinien założyć tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK). W tym celu należy udać się do swojego wydziału komunikacji i złożyć:

– wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania na miejscu)

– kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,4 x 4,5 cm (takie jak do dowodu osobistego)

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Badania można zrobić na własną rękę u dowolnego lekarza (posiadającego uprawnienia do badań kierowców). W momencie zapisania się na kurs dostaniesz od nas wskazówki, gdzie takie badania możesz zrobić.

– pisemną zgodę rodziców lub opiekunów w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

– w przypadku osób posiadających prawo jazdy innej kategorii – kserokopię prawa jazdy

– w przypadku cudzoziemców – kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 185 dni

 

Pełny opis kursu

Krok 1

Kupujesz e-kurs
z wybranym
instruktorem

Krok 2

Wyrabiasz
nr PKK

Krok 3

Zdajesz egzamin
z teorii

Krok 4

Jeździsz 30h
z wybranym
instruktorem

Krok 5

Zdajesz egzamin
praktyczny

Krok 6

Odbierasz prawo
jazdy i jeździsz sam!

NASI INSTRUKTORZY